Kontakt

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO NR 135 W TUCHOLI

UL. PODMIEJSKA, 89-500 TUCHOLA

STANICA WĘDKARSKA

Wtorki i czwartki w godz: 16.oo – 17.oo

e-mail pzw@borytucholskie.pl

Prezes, tel. 602 173 135

Adres do korespondencji: Sławomir Kryś, ul. Plaskosz 4, 89-500 Tuchola