Władze Koła

Zarząd

Sławomir Kryś – prezes, tel. 602173135, pzw@borytucholskie.pl
Ireneusz Wesołowski – wice prezes, tel 525590102
Dariusz Janowicz – sekretarz
Marek Wiśniewski – skarbnik
Bogdan Kęsik
Krzysztof Szreiber
Maciej Weilandt
Michał Pałczyński
Jarosław Ntschke
Karol Szulczyński

Komisja rewizyjna

Kazimierz Borowa – przewodniczący
Zbigniew Glaza – zastępca przewodniczącego
Janusz Antosz
Kazimierz Ellerik

Sąd organizacyjny

Stefan Grzelak – przewodniczący
Wojciech Skaja
Paweł Wiśniewski
Andrzej Bojkowski

Rzecznik dyscyplinarny

Henryk Ziegler

Delegaci na zjazd okręgowy

Sławomir Kryś, członek Zarządu Okręgu PZW Bydgoszcz
Ireneusz Wesołowski

Skarbnik Koła Marek Wiśniewski, tel. 693776621 – wszelkie informacje dot. pozwoleń na wędkowanie (w ważnych sprawach, poza godzinami pracy biura kontakt telefoniczny).